VIZSGADELEGÁLÁS

Az Szt., valamint a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendeletek szerint a területi kamara

             a) a szakmai vizsgát szervező intézmények bejelentései alapján a szakmai vizsgára vizsgabizottsági tagot kijelöl és delegál, valamint az Szt. alapján a szakképzési feladatot ellátó hatóság felé javaslatot tesz 2 fő vizsgabizottsági tag személyére,

        b) a Nemzetgazdasági Minisztérium és az MKIK között létrejött együttműködési megállapodások alapján meghatározott szakképesítésekben a szakmai vizsga vizsgaelnökét kijelöli és delegálja, valamint az Szt. alapján a szakképzési feladatot ellátó hatóság felé javaslatot tesz az elnök és két fő vizsgabizottsági tag személyére a komplex szakmai vizsgabizottságba.

VIZSGADELEGÁLÁS - CSMKIK