JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

Tisztelt Partnereink!

A gazdasági-társadalmi környezet folyamatos változása miatt a szakképzést érintő jogszabályokról honlapunkon keresztül tájékoztatjuk Önöket.

Fontosabb változások a szakképzésben (2015.):

 • A mesterképzéssel kapcsolatos változások (mestervizsga letételének követelménye alóli mentességek).
 • Második szakképesítés ingyenessége.
 • A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben is köthető tanulószerződés.
 • Átalakul a szakképzési intézményrendszer (Szakképzési Centrumok létrejötte).
 • Köznevelési Hídprogramok szakképzési ága = Szakképzési Hídprogram.
 • Egyéb szervezetek mint szakképzési hozzájárulásra kötelezettek (Az Szt. lehetőséget biztosít arra, hogy az ún. egyéb szervezetek is köthessenek tanulószerződést).
 • Kibővült a csökkentő tételek köre (Beruházási, Oktatói, Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel).
 • Nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezett fogalma.
 • 21. életévről 25. életévre került felemelésre a nappali rendszerű oktatás korhatára.

Fontosabb változások a szakképzésben (2016.):

 • A HHH és SNI tanulóknak nem kell a felnőttoktatás munkarendjében kezdeni a képzést második szakma tanulása esetén.
 • A nyári gyakorlatra fizetendő juttatás pontosítása (A szakgimnázium kilencedik-tizenkettedik évfolyamain az összefüggő szakmai gyakorlat idejére a tanulót ez esetben is megilleti a pénzbeli juttatás.).
 • Az egyéb szervezetek forrásátvétele (A szakképző iskola a költségvetési támogatása terhére a tanuló költségeit – együttműködési megállapodás alapján részben vagy egészben – megtérítheti a gyakorlati képzést részben vagy egészben folytató  egyéb szervezet részére.).
 • 5%-os kiegészítő képzés  (a gyakorlati tananyagtartalmak szakképző iskolában történő elsajátítására kerülhet sor)
 • 12 fős korlátozás (a főtevékenységként gyakorlati képzést folytató képzők egyidejűleg legfeljebb 12 tanulószerződéses tanulót fogadhatnak).

Fontosabb változások a szakképzésben (2018.):

 • Főtevékenységként gyakorlati képzőket, illetve az egyéni vállalkozókat, mikro-vagy kisvállalkozásokat érintő változások
 • Elvi lehetőség a tanuló-előszerződés és a szakgimnázium 11-12. évfolyamain köthető tanulószerződés megkötésére
 • Kibővül a tanulószerződés kötésére jogosultak egyéb szervek, szervezetek köre
 • Összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése évismétlés esetén
 • A gyakorlati oktatói képzés és vizsga
 • Ágazati készségtanácsok megalakulása
 • A finanszírozással kapcsolatos változások

Kapcsolódó anyagok

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK - CSMKIK