Szakképzési együttműködési megállapodás

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara átdolgozta az eddig érvényben lévő EM sablonokat.

Ennek értelmében a 2019. évben kötött együttműködési megállapodásokat az új sablonokkal kitöltve fogadjuk el.

Lényegében csak technikai változás, mivel a szakképzési centrumok fenntartójában történt változás, NGM-ről ITM-re.

Az új üres formanyomtatványok a csatolt fájlok között találhatók és letölthetők.

 Kapcsolódó anyagok:

 

Az együttműködési megállapodás feltételei

Szt. 56. § (1)  A tanuló gyakorlati képzése a szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet közötti együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha

a) a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb,

b) a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg,

c) a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért – a művészeti szakképesítések kivételével – a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképzési kerettantervben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában,

d) a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy

e) a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.

34. § (2) Az esti, a levelező oktatás munkarendje és az oktatás egyéb sajátos munkarendje szerinti felnőttoktatás keretében folyó teljes gyakorlati képzésre is köthető együttműködési megállapodás, azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezettel vagy egyéb szervvel, szervezettel, amellyel az adott szakképesítés gyakorlati képzésére tanulószerződés köthető.

A gazdasági kamara ellenőrzése a gyakorlati képzés során

Az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kell benyújtani a kamarához. A kamara egy bevezető ellenőrzés során ellenőrzi a személyi, tárgyi és a munka-, balesetvédelmi feltételeket, majd nyilvántartásba veszi a gyakorlati képző szervet. A bevezető ellenőrzéshez szükséges nyomtatvány megtalálható a csatolt állományokban.

Az együttműködési megállapodást a gyakorlat megkezdése előtt 15 nappal a területi kamaráknak 3 (centrum esetében 4) példányban kell megküldeni.

Mivel az együttműködési megállapodás alapján a gazdálkodónál gyakorlati képzés folyik, a tanulói foglalkozási naplót és jelenléti ívet vezetni kell.

A tanulókat megillető juttatások, kedvezmények

  • A gyakorlati képzést folytató szervezet az összefüggő szakmai gyakorlat idejére pénzbeli juttatást köteles fizetni a gyakorlati képzésben szakképzési évfolyamon együttműködési megállapodás alapján, nappali rendszerűoktatásban részt vevő tanuló részére, melynek havi összege nem lehet kevesebb a 63. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulói pénzbeli juttatás mértékénél.
  • Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része ([149.000 Ft x 19,5%]/4 hét= 7.263,75 Ft).
  • Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad.
  • Évközi ill. esti munkarendhez kötött gyakorlat esetén a tanulónak nem kell pénzbeli juttatást biztosítani.

A szakképzés finanszírozása

 Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a 280/2011. Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján csökkentheti.

  • a gyakorlati képzési normatíva összege egy napra az alapnormatíva (480.000 Ft) összegének 130-cal történő elosztása (480.000 Ft/130≈3692 Ft)/ fő

A tanulószerződés kötésére jogosult ún. egyéb szervek, szervezetek együttműködési megállapodás után is közvetlenül megkaphatják az állami támogatást. Ehhez mindössze annyit kell tenniük, hogy – a tanulószerződéses támogatáshoz szükséges lépéssel teljesen azonos módon – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára bejelentik: a szakképzési hozzájárulást együttműködési megállapodás keretében folytatott gyakorlati képzéssel teljesítik. Mivel szakképzési hozzájárulásuk mértéke nulla, ezért azonnal visszaigénylő pozícióba kerülnek, és képzési költségeik támogatására havonta kaphatják meg a vonatkozó normatíva szerinti teljes összeget (az alapcsökkentő tételt és a beruházási kiegészítő csökkentő tételt). (Szht. 2.§ (1) h) pont)

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Szakképzési együttműködési megállapodás - CSMKIK