KAMARAI ALAPOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

pénzügyi alapjából

gazdaság-, kereskedelemfejlesztési és innovációs témában pályázati úton elnyerhető

támogatás igénylésére

 2020. év

 

A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok gazdaság-és kereskedelem fejlesztéséhez, bel- és külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, valamint kutatás-fejlesztési eredmények transzferét szolgáló, műszaki fejlesztési, termékfejlesztési eredmények alkalmazására irányuló és környezetvédelmi tevékenységéhez.

 

A pályázat tárgya a következő lehet:

Gazdaság- és Kereskedelemfejlesztési témák:

 1. A vállalkozások termelését, szolgáltatását közvetlenül segítő, bővítő gépi berendezések, eszközök beszerzése (beleértve az energiatakarékos eszközök beszerzését)
 2. EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése
 3. Bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon – elsősorban a megyét és annak gazdaságát bemutató rendezvényen – való részvétel dologi költségei.
 4. Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, ill. a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és propaganda anyagok, termékismertetők készítése.
 5. Termék, szolgáltatás piaci bevezetését, export fejlesztési célokat szolgáló tanulmány készítése.
 6. Bel- és külföldi, szervezett üzletember találkozókon való részvétel támogatása
 7. Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és befektetés-ösztönzési akciók szervezésének támogatása.
 8. Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítésének, ill. a franchise átvevő partner rendszerbe való belépésének támogatása.
 9. Telephely kialakítása, vásárlása.
 10. Szakképzési körülmények kialakítása és javítása.
 11. A vállalkozás működtetéséhez szükséges készletek beszerzése, készletgazdálkodás finanszírozása.

Innovációs témák:

 1. Technológiatranszfer,
 2. Energia és anyagtakarékos műszaki megoldások,
 3. Környezetvédelmi fejlesztések,
 4. Technológiai újítások és szabadalmi eljárások
 5. Kutatásfejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása,

 

I. A pénzügyi támogatás módja:

Visszatérítendő kamatmentes támogatás, melynek összege

Az elnyerhető támogatási összeg nem lehet több, mint a vállalkozás megelőző három évben elért átlagos éves nettó árbevétele.

A támogatásból maximum 5 éves futamidővel a beruházás, fejlesztés értékének legfeljebb 80%-a finanszírozható.

Megkezdett fejlesztésre és a pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél (pályázat tárgya 3, 6, 7-es pontja) támogatására pályázat nem nyújtható be.  A pályázatban bemutatott fejlesztést a pályázat befogadásától számított 1 éven belül kell megvalósítani.

Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az itt megjelölt prioritásokkal.

 

 II. A pályázat benyújtására jogosult:

Pályázat benyújtására jogosult minden olyan egyéni ill. társas vállalkozás, aki/amely

1) a pályázat benyújtásakor a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

2) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

3) a pályázat beadásakor lejárt köztartozása nincs,

4) a pályázat beadásakor tagdíj, szolgáltatási és regisztrációs díj hátraléka nincs,

Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.

 

III. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményeit, a pályázat elbírálásának szempontjait a Pályázati Útmutató tartalmazza.

Pályázatot benyújtani a Kamara honlapjáról (www.csmkik.hu) letöltött Pályázati Útmutató csomag (Adatlap és Útmutató) alapján lehet.

A pályázat benyújtható papír alapon. vagy elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.

 

IV. Általános feltételek:

A visszatérítendő kamatmentes támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % késedelmi kamattal növelt teljes összege lejárttá válik azon a napon, amikor a vállalkozás kamarai tagsága megszűnik, vagy kamarai tagdíj és szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti.

 

V. A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:

A pályázatok befogadása felfüggesztésig folyamatos. A beadott pályázatok hiánypótolhatók. A hiánytalanul beérkezett pályázatokat a Kamara befogadó nyilatkozat kiállításával veszi nyilvántartásba. A befogadott pályázatokról az Elnökség a soron következő ülésén dönt.

A pályázat papír alapon történő beadásának helye/postai címe:      Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. /6701 Szeged Pf.:524.

Elektronikus beküldési lehetőség a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül lehetséges.

A benyújtott pályázatokat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége bírálja el az Elnökség mellett működő Gazdaságfejlesztési Munkabizottság javaslata alapján,

A pályázat felfüggesztéséről a Kamara Elnöksége dönt a rendelkezésre álló keret kimerülése esetén. A felfüggesztés ténye a Kamara honlapján kerül közzétételre.

 

Szeged, 2020. január 24.

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége

KAMARAI ALAPOK - CSMKIK